MENU

MAHALAGANG PAALALA: MULA 28 MARCH 2022, ANG LAHAT NG REPORT OF BIRTH APPLICATIONS AY BY APPOINTMENT ONLY. Para makakuha ng appointment, pumunta lamang dito.

MULA 1 JANUARY 2021, ANG MGA KAPANGANAKAN NA NANGYARI SA MGA SUMUSUNOD NA PREFECTURES:  1. AICHI 2. GIFU 3. FUKUI  4. ISHIKAWA AT 5. TOYAMA AY KINAKAILANGAN NG I-FILE O IPA-REHISTRO SA  PHILIPPINE CONSULATE SA NAGOYA . Para sa mga karagdagang mga detalye at pag-schedule ng appointment sa Nagoya, maaaring bisitahin website ng Philippine Consulate General sa Nagoya:  https://nagoyapcg.dfa.gov.ph/


Ang Report of Birth po ay kinakailangang gawin kung ang isa o parehas sa mga biological parents* o magulang ng bata ay Filipino citizen noong panahon ng kapanganakan ng bata.

NOTE: Maaari rin pong mag-report of birth ang Legal Guardian** ng bata o ang bata mismo kung siya ay 18 years old na pataas. Kung Legal Guardian o Self Reporting, i-click po ang link sa ibaba.

*Biological Parents - ang natural na magulang na siyang pisikal na bumuo at nag-dalang tao sa isang bata

**Legal Guardian - ang naatasan ng biological parents na siyang maging tagapag-alaga sa isang bata o ward. Kadalasan, upang maging isang Legal Guardian, kinakailangang may karampatang legal approval din ito ng isang korte. ROB Guidelines for Legal Guardians or Self-Reporters. Click here for the Guidelines

Kung KASAL ang Biological Parents noong Panahong Ipinanganak ang Bata, i-submit ang sumusunod na basic requirements*:

 • Fill-up ONLINE ROB form and click Submit.  The forms will be printed and signed at the Consulate during the appointment. [Click here for the Online ROB form)
 • Shussei Todoke Kisai Jiko Shomeisho (one original and 4 photocopies/xerox)*
 • PSA/NSO Birth Certificate of Filipino parent/s (one original and 4 photocopies/xerox)
 • PSA/NSO Marriage Certificate or Report of Marriage (ROM) of parents or Konin Todoke Kisai Jiko Shomeisho or Konin Todoke Juri Shomeisho (one original and 4 photocopies/xerox)
 • Four (4) photocopies each of the data page of valid passport of parents (or valid ID for non-Filipino parent e.g. driver’s license) For Filipino parents, make sure that your passport bears your signature on page three (3).
 • One (1) self-addressed Letterpack 520 or return envelope with 960-yen worth of postage stamps/kitte
 • Affidavit of Delayed Registration if filing is beyond one year from the birth of the child (4 copies, all with original signature) [Download Affidavit of Delayed Registration form here]
 • Affidavit of Explanation / Pinanumpaang Salaysay if parent cannot complete requirements needed from husband or wife due to the latter’s death or because of separation or divorce after the child was born. Explain why requirements cannot be submitted. (4 copies, all with original signature) [Download Affidavit/Pinanumpaang Salaysay form here]
 • If the child is already five (5) years old and above, please submit a PSA / NSO Certificate of No Birth Record (one original and 4 photocopies/xerox)
 • If the child being registered has a Japanese or foreign passport, please submit four (4) copies of the datapage of the Japanese/foreign passport
  Prepare fees to be paid below.

Fees or Amount to be Paid: (Prices are subject to change without prior notice.) 

         Report of Birth Fee  (with Translation of Shussei Todoke)   ¥6500
 
         Additional Fees if applicable
         Affidavit of Delayed Registration                                         ¥3250
         Affidavit of Explanation/ Pinanumpaang Salaysay              ¥3250

*PAALALA:

 1. Depende sa pagkaka-assess sa mga dokumentong nai-sumite, maaari pa ring hingan kayo ng karagdagang mga dokumento ng Konsulado bago kayo makapag ROB ng inyong anak.
 2. Kung hindi na makakuha mula sa Shiyakusho o Homu-kyoku ng kopya ng Shussei Todoke Kisai Jiko Shomeisho, tinatanggap din ng Konsulado ang original na Boshi Kenko Techo o Maternal and Child Health Handbook ng bata (original and 4 photocopies/xerox) kung kumpleto ang impormasyon hinggil sa bata at magulang sa nasabing dokumento. 


Kung HINDI Kasal ang Biological Parents noong Panahong Ipinanganak ang Bata, paki sagutan ang mga sumusunod na tanong upang inyong malaman ang requirements na inyong dapat i-submit sa Konsulado para sa Report of Birth ng inyong anak. 


QUESTION : Kinasal ba sa isa’t-isa ang mga biological parents ng bata pagkapanganak sa bata?
Were the child’s biological parents subsequently married to each other after the child’s birth? 

       YES             NO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


QUESTION :  Sa kasalukuyan, nag sasama, at nag uusap pa rin ba ang biological parents ng bata?
Are the biological parents still together and can communicate with each other at the time of reporting?

     YES           NO